Organisatie

Historie

Historie

In 1996 besloten 9 groente- en fruitveilingen en het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen (CBT) om samen verder te gaan. De belangrijkste reden voor de fusie was het feit dat schaalvergroting aan de vraagzijde snel door zou zetten. Daarbij kwam dat door toenemende internationale concurrentie de markt van een aanbod- in een vraagmarkt veranderde. De toenmalige afzetmethode sloot niet meer aan bij de wensen en eisen van de belangrijkste afnemers en de Nederlandse tuinbouw was als leverancier minder in trek wat weerslag had op de productprijzen.

Er waren echter ook kansen. De Nederlandse tuinbouw werd ook toen al gekenmerkt door een hoog niveau van ondernemerschap en ook qua kennis en techniek liep de sector voorop. Destijds was de visie dat het perspectief voor de sector vooral zou liggen in het aanbieden van kwaliteitsproducten en diensten met toegevoegde waarde. In het verlengde hiervan zag men mogelijkheden tot ketenintegratie en het opbouwen van hechte afzetrelaties aan retailzijde.

Om deze visie te realiseren en om de positie van de leden van de coöperaties in de markt te waarborgen werd een nieuwe coöperatie opgericht. Deze coöperatie richtte in 1996 The Greenery BV op als marketing- en verkooporganisatie.

Tot op de dag van vandaag is coöperatie The Greenery U.A. de enig aandeelhouder van The Greenery B.V.