Organisatie

Historie

Historie

In 1996 besloten 9 groente- en fruitveilingen en het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen (CBT) om samen verder te gaan. De belangrijkste reden voor de fusie was het feit dat schaalvergroting aan de vraagzijde snel door zou zetten. Daarbij kwam dat door toenemende internationale concurrentie de markt van een aanbod- in een vraagmarkt veranderde. De toenmalige afzetmethode sloot niet meer aan bij de wensen en eisen van de belangrijkste afnemers en de Nederlandse tuinbouw was als leverancier minder in trek wat weerslag had op de productprijzen.

Er waren echter ook kansen. De Nederlandse tuinbouw werd ook toen al gekenmerkt door een hoog niveau van ondernemerschap en ook qua kennis en techniek liep de sector voorop. Destijds was de visie dat het perspectief voor de sector vooral zou liggen in het aanbieden van kwaliteitsproducten en diensten met toegevoegde waarde. In het verlengde hiervan zag men mogelijkheden tot ketenintegratie en het opbouwen van hechte afzetrelaties aan retailzijde.

Om deze visie te realiseren en om de  positie van de leden van de coöperaties in de markt te waarborgen werd een nieuwe coöperatie opgericht. Deze coöperatie richte in 1996 The Greenery BV op als marketing- en verkooporganisatie.

Tot op de dag van vandaag is de coöperatie, die sinds maart 2010 als coöperatie Coöperatie Coforta U.A. bekend staat de enig aandeelhouder van The Greenery B.V.

Ontwikkeling

Vanaf haar oprichting heeft The Greenery hard gewerkt aan de opbouw en ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Om haar positie in de markt te versterken werden in de loop der jaren een aantal sterke handelbedrijven gekocht. Stap voor stap maakte de oude verkoopmethode (de klok) plaats voor een marketing- en salesorganisatie met bijbehorende ondersteunende afdelingen op het gebied van logistiek, kwaliteit & milieu, administratie etc.

In 2010 hebben we kunnen constateren dat The Greenery de visie van 1996 heeft gerealiseerd. Er staat nu een toonaangevende organisatie die telers brede markttoegang biedt en hechte ketenrelaties heeft met belangrijke nationale en internationale retailketens.

The Greenery onderscheidt zich in de markt door de breedte van het producten- en dienstenpakket, de korte lijnen met telers, kennis van de AGF-markt en de aandacht voor innovatie en voedselveiligheid.