Duurzaamheid

We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. We streven naar een keten voor verse groenten en fruit, die nu én in de toekomst mensen voedt met minimale belasting voor mens en milieu. Daar hebben we samen langer profijt van.

Duurzaamheid

Onze kijk op duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid loopt door de gehele keten en is gebaseerd op vier pijlers:

1. Duurzame teelt

We verduurzamen de teelt. Dit doen we onder andere door chemische gewasbescherming te minimaliseren, het gebruik van biologische beschermingsmiddelen te stimuleren en CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbij is een eerlijke prijs voor telers essentieel. Telers zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende Milieu-standaarden en werken volgens de laatste voedselveiligheids- en milieunormen.

We kopen producten van bedrijven die goede arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers garanderen, ook in sociale risicolanden, en die werken met aandacht voor het milieu. The Greenery is ondertekenaar van het convenant Initiatief Duurzame Handel (IDH), waarin dit is vastgelegd. We ondersteunen onze buitenlandse leveranciers bij het realiseren van de normen uit de IDH-standaard.

Laatste nieuws: Nog meer van onze telers die de overstap hebben gemaakt naar ‘On the way to Planet Proof’.
Bekijk meer initiatieven die bijdragen aan duurzame teelt

2. Duurzame keten

We verminderen CO2-uitstoot en verbeteren processen en verpakkingen. We reduceren energieverbruik, brandstof, verpakkingsmateriaal en afval. We werken met verantwoorde materialen en energiebronnen, minimaliseren kilometers en verwaarden reststromen.

Laatste nieuws:  Intensieve samenwerking tussen The Greenery, Greenco en Jumbo om de emmers van Tommies snackgroenten van 100% gerecycled en recyclebaar materiaal te maken.
Bekijk meer initiatieven die bijdragen aan een duurzame keten

3. Duurzame inzetbaarheid

We zetten ons in voor gezonde, bekwame en bevlogen medewerkers. Die bewegen mee en zijn duurzaam inzetbaar. We zorgen voor een veilige werkomgeving. We besteden aandacht aan persoonlijk voldoening en vitaliteit en we stimuleren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Laatste nieuws:  ‘Gezonde dagen’ in het leven geroepen, waarop medewerkers zich van hun sportieve kant kunnen laten zien tijdens een bootcamp en/of een workshop ‘omgaan met stress en onrust’ kunnen volgen.
Bekijk meer initiatieven die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers

4. Duurzame samenleving

We werken aan bewustzijn over gezonde voeding en een hogere consumptie van groenten en fruit. Dat doen we onder andere via promotionele activiteiten en online media. Daarbij zetten we in op meer consumptie en minder verspilling.

Laatste nieuws: ‘Little & Fresh’ gelanceerd! – een ketenproject dat zich richt op minder verspilling met kleinere groente. Zo dragen we bij aan het verhogen van de consumptie van (biologische) groente in kleinere huishoudens. Klik hier voor meer initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving.