Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen 

Wij werken met natuurproducten. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor het omgaan met de natuur en het milieu met oog voor de generaties na ons. Onze klanten en consumenten kunnen vertrouwen op eerlijke, veilige en duurzame producten. Ons duurzaamheidsbeleid loopt door de gehele keten en is gebaseerd op vier pijlers:

Teler & product

Naast het voldoen aan de voedselveiligheidseisen, stimuleren wij onze telers en leveranciers om zo duurzaam mogelijk te werken op het gebied van arbeidsomstandigheden, energie, water, afval en gewasbescherming.

Wij kopen onze producten bij telers en producenten die aantoonbaar sociaal duurzaam werken. Deze bedrijven zijn gecertificeerd op goede arbeidsomstandigheden. Al onze telers nemen deel aan GRASP, de sociale module van GlobalGAP. Daarnaast verlangen wij van onze leveranciers deelname aan GRASP of een gelijkwaardig systeem: Ethical Trade Initiative (ETI), Initiatief Duurzame Handel (IDH), BSCI, Sedex, en Fair Trade.

The Greenery is ondertekenaar van het convenant Initiatief Duurzame Handel. Hiermee conformeren wij ons aan de doelstelling om producten uit sociale risicolanden in te kopen bij bedrijven die aantoonbaar aan de IDH-eisen voldoen. Deze bedrijven moeten minimaal deelnemen aan BSCI, Fair Trade, ETI/SMETA, Fair for Life, SIZA, SA8000 of Rainforrest Alliance.

Tevens streven we samen met onze telers naar zo laag mogelijke impact op natuur en milieu. Telers die een exceptionele inspanning leveren om duurzaam te werken waarderen we met het Nature Counts predicaat. Deze telers leveren een bijzondere prestatie op tenminste één van de volgende thema’s: natuurlijke gewasbescherming, energieverbruik, transparantie in bedrijfsvoering, verantwoord omgaan met water, energie en afval. Op Verse Oogst lees je alles over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven van onze telers.

Keten

In 2020 is onze hele keten duurzaam. Door verlading vanaf de teler naar de klant verder uit te breiden, zorgen we voor minder CO2-uitstoot en minder brandstofgebruik. We werken met een korte keten met zo laag belasting voor het milieu. Het aantal telers waar verlading bij de teler mogelijk is, breiden we steeds verder uit. Deze thuisverlading betekent een forse besparing op transportbewegingen, en dus op brandstof en CO2-uitstoot. Het centraliseren van distributiecentra en daarmee het vernieuwen van onze logistieke infrastructuur leidt tot een forse besparing op energiekosten en transportbewegingen en draagt daarmee direct bij aan ons duurzaamheidsbeleid.

Medewerkers

De ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van onze medewerkers vinden wij belangrijk. We zorgen er dan ook voor dat onze medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun functie te kunnen uitvoeren. Zij zijn fit en gaan met plezier naar hun werk. Door preventie en onderzoek stimuleren wij de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Ook motiveren wij medewerkers om cursussen op het gebied van gezondheid en vitaliteit te volgen, zoals gezond bewegen en stoppen met roken. Daarnaast is op iedere locatie gratis fruit voor onze medewerkers beschikbaar.

In samenwerking met Olympia Uitzendbureau en Baanbrekend, een instantie die uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddeld, is een pool samengesteld uit arbeidsgehandicapten die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Deze groep van veertig tot vijftig medewerkers uit deze pool werkt met veel plezier mee in ons distributiecentrum in Barendrecht.

Samenleving

Wij willen de groeiende wereldbevolking voorzien van de juiste en gezonde voedingsstoffen door het telen en leveren van verse groente en fruit het hele jaar door. Onze producten moeten betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen. Wij promoten actief de consumptie van verse groente en fruit volgens de normen van het Voedingscentrum met als doel een gezondere samenleving te creëren. Promotie vindt o.a. plaats middels onze website www.verseoogst.nl en tijdens diverse evenementen.