Organisatie

Gedragsregels

Gedragsregels

Code of Conduct Suppliers

In de internationale AGF-sector is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid en sociale thema’s van leveranciers en producten. Consumenten, retailers en handelaren stellen steeds vaker eigen, bovenwettelijke, normen aan leveranciers en producten. Daarnaast vindt The Greenery het zeer belangrijk om producten te kopen van bedrijven met goede arbeidsomstandigheden, ook in sociale risicolanden, en die werken met aandacht voor het milieu.

The Greenery hecht veel waarde aan een correcte en respectvolle behandeling van al haar medewerkers en aan veilige en hygiënische werkomstandigheden en respecteert derhalve de ETI-gedragscode.

The Greenery BV en al haar deelnemingen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in deze en hebben zich daarom gecommitteerd aan het convenant Initiatief Duurzame Handel (IDH), zijn geregistreerd op Sedex en deelnemer aan SMETA.

The Greenery verwacht ook van haar leveranciers en klanten naleving in deze.

De ETI-gedragscode is een internationaal erkende en door veel klanten verplicht gestelde code. SMETA is daarop gebaseerd. In de gedragscode zijn 9 principes geformuleerd:

  1. Vrije keuze van dienstverband
  2. Respecteren van de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
  3. Nastreven veilige en hygiënische werkomstandigheden
  4. Verbod op kinderarbeid
  5. Betaling van minimaal wettelijk verplicht salaris
  6. Geen excessieve overschrijding van werktijden
  7. Geen discriminatie
  8. Nastreven vaste dienstverbanden
  9. Geen bedreiging of onmenselijke behandeling

Om dit te borgen en om aan de wettelijke eisen en de eisen van afnemers te kunnen voldoen dient The Greenery voorafgaand aan de levering van product de situatie van de leverancier en product duidelijk in beeld te hebben. Derhalve werkt The Greenery met een jaarlijkse leveranciersverklaring.