Organisatie

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Voedsel moet veilig en eerlijk zijn. Onze producten voldoen aan alle internationale eisen en extra klanteneisen. Onze afdeling Kwaliteit en Milieu bewaakt met eigen experts en kwaliteitssystemen de voedselveiligheid van onze producten. Dit doen wij in nauwe samenwerking met diverse externe laboratoria en certificerende instellingen.

Gewasbescherming

Wij willen mens en milieu beschermen tegen ongewenste effecten van gewasbeschermingsmiddelen.  Ons gewasbeschermingsbeleid richt zich op de volgende uitgangspunten:

  • Natuurlijke gewasbescherming als eerste keuze;
  • Gebruik van chemische middelen als ondersteuning van de geïntegreerde bestrijding;
  • Risico gestuurde controles op residu van chemische middelen en microbiële verontreinigingen.

Preventie en controle

De controles die wij uitvoeren zijn risico gestuurd. Het risico wordt bepaald door een combinatie van product, herkomst en eventuele specifieke risico's. Dit betekent dat we extra monsters nemen van teelten met een hoog risico op overschrijding van de Maximum Residu Level (MRL),  bijvoorbeeld, wanneer in een bepaald gebied een plaag heerst. Ook het voldoen aan de bovenwettelijke klanteisen is een belangrijke reden om monster aan te sturen. Ons uitgangspunt: er mag geen enkele twijfel bestaan over de veiligheid van onze producten.

Ruim dertig procent van onze producten is volledig vrij van residu. De analyses laten we uitvoeren bij externe laboratoria waarbij we veel belang hechten aan de kwaliteit van het onderzoek. ISO- en QS-certificatie zijn de basis vereiste.

Met de gegevens van ruim 25.000* analyses in onze database, beschikken we over een groot naslagwerk dat we intensief gebruiken voor de risicobepaling.

* vanaf januari 2010

Certificering

Onze producten maken deel uit van een waardevolle maar kwetsbare keten. Daarom handhaven en ontwikkelen wij strenge eisen aan voedselveiligheid, milieu en gedrag. Supermarktketens en labels die producten willen die aan certificeringseisen voldoen, kunnen op ons vertrouwen. Dankzij onze goede lange-termijn relaties met telers, kunnen we producten leveren die voldoen aan elke voedselveiligheids- en kwaliteitseis. Hierbij helpen wij telers om aan de certificeringseisen te voldoen en koppelen we telers aan retailers met eigen certificeringen.

Betrouwbare en veilige Greenery-producten

Wij leveren groente en fruit dat minimaal GlobalGAP gecertificeerd is. Global-GAP biedt richtlijnen voor agrarische producten, waarbij voedselveiligheid en traceerbaarheid centraal staan. Ons besturingssysteem (SAP) zorgt dat de traceerbaarheid geborgd is. Al onze buitenlandse telers zijn aangesloten op ons systeem en voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen. Zij produceren volgens Europese normen.

Onze telers nemen deel aan de sociale module van GlobalGap: GRASP.  Waar nodig leveren wij producten met certificeringen zoals Milieukeur, Nurture, Field to Fork Qualität & Sicherheit, LEAF, Mc Donald’s GAP en BIO. Onze sorteer- en verpaklocaties zijn BRC of IFS gecertificeerd.