Sustainable Development Goals

De zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) vormen het internationale referentiepunt voor het wereldwijd aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. We dragen aan meerdere doelen bij, maar leveren de grootste bijdrage aan doel 3, 8, 12 en 13.

Sustainable Development Goals

Goede gezondheid en welzijn

Relevantie voor The Greenery

We maken ons sterk voor een veilige werkomgeving voor medewerkers (conform de ETI Basecode) en een veilig product voor de consument.

Met ons product dragen wij bij aan een gezonde samenleving door groente en fruit beschikbaar en betaalbaar te maken.

Manier waarop we bijdragen

  • Zorg dragen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers.
  • Borgen van voedselveiligheid.
  • Stimuleren consumptie van groente en fruit bij samenleving.

 

Eerlijk werk en economische groei

Relevantie voor The Greenery

We staan voor goed werkgeverschap en zetten in op medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst; (conform de ETI Basecode).

Om continuïteit te borgen ontvangen telers een eerlijke prijs.

Manier waarop we bijdragen

  • Bevorderen duurzame inzetbaarheid van medewerkers door ontwikkelingskansen te bieden en aandacht te hebben voor hun vitaliteit en persoonlijke voldoening.
  • Eerlijke prijs voor telers.

 

Verantwoorde consumptie en productie

Relevantie voor The Greenery

Samen met onze ketenpartners verzekeren we duurzame productiepatronen en streven we ernaar om afvalproductie te beperken.

Manier waarop we bijdragen

  • Opleggen van voedselveiligheid- en milieunormen.
  • Richting geven aan teeltverduurzaming.
  • Inzetten op minder voedselverspilling.

 

Klimaatactie

Relevantie voor The Greenery

Wij nemen maatregelen om de schadelijke impact op het milieu te bestrijden en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Manier waarop we bijdragen

  • Terugdringen CO2-uitstoot door verminderen (niet-hernieuwbaar) energieverbruik, brandstof en verpakkingsmateriaal.
  • Duurzaam verwaarden van reststromen.