Nieuws

Succesvolle pilot: containers voor The Greenery vanaf de 2de Maasvlakte vervoerd via de binnenvaart

11 november 2022

​Op maandag 24 oktober werden voor het eerst drie containers van The Greenery via water vanaf de haven van Rotterdam naar Dutch Fresh Port vervoerd. Dit vervoer via water is een pilot van Dutch Fresh Port, uitgevoerd door de Danser Group in samenwerking met EGS. Transport via water is een duurzame manier van vervoer en draagt bij aan de ambitie van Dutch Fresh Port voor een bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam bedrijventerrein.

Succesvolle pilot: containers voor The Greenery vanaf de 2de Maasvlakte vervoerd via de binnenvaart

In deze pilot werden de drie containers bij de Rotterdam World Gateway (RWG)-terminal op de Tweede Maasvlakte vanaf een zeeschip op een binnenvaartschip van de Danser Group geplaatst. Vervolgens zijn de containers over water vervoerd naar het Groenenboom Container Transferium in Ridderkerk, waar de huisvervoerder van The Greenery de containers naar het distributiecentrum van The Greenery in Barendrecht bracht.

Peter van der Schoot, Commercieel Directeur The Greenery Logistics :

“De resultaten zijn positief: minder kilometers over de weg, minder emissie en geluid, betrouwbare aanlevering door spitsmijding en minder chauffeurskosten. De containers waren sneller beschikbaar dan vooraf gedacht. Ik ben erg enthousiast.”

Vaste tijdvensters zorgen voor betrouwbaarheid
Ian van de Jagt, projectleider van de mobiliteitsagenda van Dutch Fresh Port, geeft aan dat de pilot bijdraagt aan een goed bereikbaar bedrijventerrein en een leefbare omgeving en aanzet om hierop door te innoveren. In het verleden is eerder geprobeerd het vervoer over water te stimuleren. Daarbij was de Danser Group ook betrokken. Marco Zwaap, General Manager Operations & Projects Danser Group: “De ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat betrouwbaarheid van de verbinding essentieel is. Een binnenvaartschip kan op vaste tijden een zeecontainer ophalen vanaf de Maasvlakte. Zo is de Rotterdam Corridor ontstaan: een soort vaste busdienst waarop partijen kunnen opstappen. Dat maakt het aantrekkelijk voor bedrijven hieraan deel te nemen. Voldoende volume is wél een voorwaarde voor zo’n  lijndienst.”


Vlnr: Ian van der Jagt, Babiche van de Loo, Bryn de Jong, Peter van der Schoot, Marco Zwaap, de initiatiefnemers van deze pilot

30.000 containers en 60.000 vrachtwagenbewegingen minder

Ian van de Jagt: “De potentie van het gebied is enorm. In verschillende onderzoeken wordt gesproken over 30.000 containers op jaarbasis die naar Dutch Fresh Port komen en weer terug ingeleverd moeten worden. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot 50.000 tot 60.000 minder vrachtwagen bewegingen op de weg in Rotterdam-Rijnmond en daarmee van enorme invloed zijn op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Dutch Fresh Port. Vanuit Dutch Fresh Port gaan we daarom graag in gesprek met bedrijven om gebruik van deze verbinding over water te stimuleren. Hiervoor werken we samen met het programma NewWays Zuid-Holland.”

De Rotterdam Corridor

De Rotterdam Corridor is een vaarwegverbinding vanaf de Rotterdamse Haven. Binnenvaartschepen varen vaste rondes langs de binnenlandse terminals in Zuid-Holland. De Rotterdam Corridor heeft een betrouwbaarheid van meer dan 99% en heeft een capaciteit om de CO2 uitstoot met 3000 Ton CO2 op jaarbasis te verminderen en een capaciteit van 120.000 TEU-containers op jaarbasis. De dienst is eenvoudig op te schalen door het inzetten van meer binnenvaartschepen. De Rotterdam Corridor is onderdeel van het Joint Corridors Off Road programma van de Topsector logistiek. Het doel van dit programma is om betrokken partijen samen te laten werken aan het opschalen en optimaliseren van de verbinding.