Nieuws

Met Jumbo op bezoek bij Bakker Bio

25 juli 2017

Met Jumbo op bezoek bij Bakker Bio

In het kader van het Bee Deals project is onlangs een bezoek gebracht aan het biologische bedrijf Bakker-Bio in Munnekezijl. Vertegenwoordigers van alle partners van het Bee Deals project waren aanwezig: Jumbo, CLM en The Greenery. Het was een indrukwekkend bezoek aan een bedrijf waar met veel kennis op gepassioneerde wijze biologisch wordt geteeld zonder daarbij het economisch perspectief uit het oog te verliezen.

Het biologische bedrijf heeft een oppervlakte van 85 ha waar onder andere pompoen, bloemkool, (poot-)aardappel, knolselderij en bonen voor de industrie worden geteeld. Daarnaast is er de veeteelt, Charolais runderen grazen ’s zomers in het natuurgebied. Voor de wintervoedering wordt er een gras/klaver mengsel geteeld. Het bezoek bestond uit een rondleiding door het fascinerende bedrijf.

Zorg voor de gewassen
Teler Jan Willem Bakker is erg gefocust op de gezondheid van zijn grond. Zo worden er alleen niet kerende grondbewerkingen uitgevoerd om het profiel en het bodemleven niet te verstoren. In het bouwplan (1 op 6) komen gewassen voor die uitsluitend worden geteeld om de bodem te voeden. Een plant in een gezonde bodem is weerbaarder tegen ziekten en plagen, benadrukt Jan Willem. In de bloemkoolteelt zijn koolvlieg, koolmotje, koolwitje en slakken de voornaamste plagen. Bakker heeft een verfijnde techniek ontwikkeld om tijdens de wekelijkse schoffelbeurt de eitjes van de koolvlieg bij de plantvoet weg te blazen. Ter bestrijding van slakken wordt onder andere de aanwezigheid van loopkevers bevorderd.

In de (poot-)aardappelteelt is Phytophthora vanzelfsprekend de grote zorg. Er is geen echte oplossing voor deze schimmelziekte. Resistente rassen zijn interessant, maar helaas zijn de afnemers nog erg gehecht aan de bestaande rassen met een wat meer gele kleur. Jan Willem Bakker is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor naburige aardappelpercelen. In geval van aantasting door Phytophthora gaat hij daarom direct loof klappen of branden. “Dit vermindert de opbrengst, maar is de consequentie van biologisch telen”, aldus de teler.

Bij-vriendelijk
Zoals het een echte biologische teler betaamt, zijn langs de perceel randen stroken ingezaaid met bij-vriendelijke bloemen. Bij de bouw van de schuur is rekening gehouden met nest gelegenheid voor zwaluwen en uilen. Ook insecten worden deels gespaard, door in overleg met de buren slootkanten gefaseerd te maaien. Zo levert deze teler naast mooie producten tevens een bijdrage aan het milieu.

De dag bleek zeer succesvol, zowel voor The Greenery, CLM en Jumbo. Na afloop merkt de Jumbo kwaliteitsmanager op: “het is een hele reis naar Munnikezijl, maar wat we hier hebben gezien is de reis meer dan waard!”.