Nieuws

Jubileum Inge van Es: klankbord voor teler én medewerker

1 maart 2023

Jubileum Inge van Es: klankbord voor teler én medewerker

Inge van Es-van der Heijden viert vandaag, 1 maart 2023, haar 25-jarig jubileum als medewerker Ledenzaken bij The Greenery Growers (TGG)! “Ik was altijd al klankbord voor de telers. En sinds eind vorig jaar ook voor de medewerkers, nu ik aangesloten ben bij de Ondernemingsraad (OR). Zo is mijn parttime werkweek van drie dagen snel gevuld.” Op een tijdelijk ‘uitstapje’ naar de afdeling Communicatie en Marketing na, werkte Inge altijd bij de afdeling Coöperatiezaken (nu Ledenzaken) bij The Greenery.

Wil je Inge feliciteren? Plaats een reactie onder het LinkedIn-bericht

De groene sector loopt als rode draad door de loopbaan van Inge: “Ja, dat is niet zo gek. Ik werd geboren in een gezin met een akkerbouwbedrijf én ben getrouwd met Léon: een akkerbouwer op Goeree-Overflakkee. Hij teelt aardappelen, uien, knolselderij en tulpen. En, na mijn studies HEAO Commerciële economie en Master of arts in Business communication werkte ik eerst 5 jaar bij het ministerie van Landbouw in Den Haag voordat ik in dienst kwam bij The Greenery. Daarom begrijp ik telers ook heel goed. Maar, met een beetje humor en oprechte interesse kom je overigens ook een heel eind.”

Klankbord telers

“Als afdeling zijn wij de relatiebeheerder voor de leden aangaande lidmaatschapszaken. Ik ben er trots op dat al onze voorstellen die in de Ledenraad zijn gekomen ook daadwerkelijk aangenomen zijn. Wij houden ons ook bezig met de organisatie en ondersteuning van het hele bestuurlijke orgaan: de Jongerenraad, de PUC’s, en de telersbijeenkomsten. Daarnaast is de communicatie binnen TGG voor mij persoonlijk een aandachtsgebied. We zijn nu bezig met de voorbereiding van SIG&F (vroeger GMO-subsidie – red.). Daarvoor ben ik projectleider werkgroep ledenzaken en focus ik op onze leden, het ledenbeleid en de ontheffingen, dat beschrijven we vervolgens allemaal weer in procedures.”

Klankbord medewerkers

“Het werk dat ik doe voor de OR vind ik heel leuk: het geeft mij een nieuwe impuls. Tot nu toe ben ik alles bij elkaar al snel een halve dag per week hieraan kwijt. We vergaderen gemiddeld twee uur en voorafgaand beoordeel je stukken, stel je daar vragen over en geef je je mening. Ik krijg nu veel meer inzicht in alles wat er speelt en de beweegredenen van de directie en het MT; zij hebben een heel open houding. Onze rol als OR is om de medewerkers te vertegenwoordigen en om de onderneming te helpen bij goed functioneren én het behalen van de doelstellingen.”

“Als OR moeten we bereikbaar en zichtbaar zijn. Ik wil aan die zichtbaarheid een positieve bijdrage leveren. Als medewerker Coöperatiezaken heb ik het beleid altijd van dichtbij zien ontwikkelen. Ik vind het uitdagend om nu – samen met de andere OR-collega’s - mee te kunnen denken over onderwerpen die van invloed zijn op de onderneming. Mijn eerste ervaringen met de samenwerking, zowel binnen de OR als met de directie, zijn heel positief.”

Ingekomen ‘stuk’

1 maart 1998 kwam Inge in dienst: “Ik had de vacature voor relatiebeheerder gezien, voerde een sollicitatiegesprek en moest een assessment doen. We zaten toen in Poeldijk met een grote afdeling en veel verschillende systemen voor ledenbeheer, vermogensbeheer en certificaatbeheer. Toen ik binnenkwam tijdens een afdelingsvergadering, zei de voorzitter: ‘We hebben ook nog een ingekomen stuk’. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen met die MeToo-beweging. Destijds kon ik er wel om lachen. Zeker als zo’n beetje traditionele voorzitter dan zelf helemaal in een deuk ligt”, vertelt Inge lachend. “Op mijn eerste werkdag werd ’s avonds tijdens de Ledenraad ook nog de overname bekendgemaakt van Perkins en de Van Dijk Delft Groep door The Greenery. Wat een spannende start!”

Verandering alom

“Het staat eigenlijk nooit stil, er zijn altijd weer veranderingen”, vertelt Inge. “Het aantal teeltbedrijven in Nederland is in de loop der jaren sterk afgenomen. We hadden eerst 15 regio’s en afdelingsbesturen die de Ledenraad vormden. Dat werden er steeds minder tot er alleen nog een Ledenraad was. En nu hebben we een Algemene Ledenvergadering, dat is ook heel erg veranderd. Nog niet zo lang geleden hadden we een telersbestuur, tegenwoordig hebben we een directiebestuur. Vroeger hadden we een Zandloper-model. Nu hebben we een Raad van Commissarissen-plus-model. Zo zijn er heel veel dingen veranderd.”

Ad en Melchior Coolbergen van Ortolanda samen met Inge

Ad en Melchior Coolbergen van Ortolanda samen met Inge

Een bijeenkomst van het afdelingsbestuurd Westland

Een bijeenkomst van het afdelingsbestuurd Westland

Inge met haar collega's Marc en Joost

Inge met haar collega's Marc en Joost