Nieuws

Guillin en The Greenery werken samen tegen plasticvervuiling wereldzeeën

7 september 2021

Guillin en The Greenery werken samen tegen plasticvervuiling wereldzeeën

Indonesië – en vooral de ruim 17.000 eilanden rondom dit land – is volgens WHO een van grootste vervuilers van plastic in de wereldzeeën. Het Prevented Ocean Plastic (POP) initiatief voorkomt dat jaarlijks ruim 1.000 ton plastic in de oceanen terechtkomt. En verzamelt en verwerkt het plastic tot rPET-verpakkingen (100% gerecycled plastic). The Greenery en haar leverancier Guillin zijn trotse partners van dit belangrijke initiatief.

POP is het grootste initiatief in zijn soort. In gebieden waar het risico op deze vervuiling het grootst is, beweegt het de lokale bevolking om PET-drankflessen tegen betaling te retourneren naar centrale verzamelpunten. Deze stroom wordt vervolgens verwerkt tot een grondstof die hergebruikt wordt voor de productie van rPET-schalen en flessen.

Keurmerk
De activiteiten van het programma worden gemonitord door de onafhankelijke instantie Ocean Cycle die een keurmerk heeft vrijgegeven. Initiatiefnemer Bantam en de aangesloten afnemers van deze reststroom stellen informatie beschikbaar waardoor de stroom afkomstig uit deze gebieden gevolgd kan worden. Hierdoor staat het keurmerk garant dat de verpakkingen ook aantoonbaar voor een deel bestaan uit deze restroom. Eindafnemers van de kunststofverpakkingsmaterialen dragen hier dus daadwerkelijk bij aan het terugdringen van deze vervuiling.

Partnership Guillin & The Greenery
Kunststofverpakkingenleverancier Guillin en The Greenery hebben beiden het gebruik van duurzame verpakkingsmaterialen hoog in het vaandel staan. Steven Martina, CEO The Greenery: “Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van The Greenery. Verpakkingsmateriaal heeft hierbij onze bijzondere aandacht. Voor ons assortiment stellen we ons continu de vraag óf een product verpakt moet worden. En zo ja, wat is dan het verpakkingsmateriaal wat de kwaliteit van het product zo goed mogelijk beschermt, maar ook de minste impact op het milieu heeft. Plastic is in veel gevallen een heel goede, duurzame oplossing mits het gerecycled wordt. De afgelopen jaren is het gebruik van kunststof verpakkingsmaterialen al omgeschakeld van Polystreen (PET) naar het gebruik van gerecycled plastic (rPET). rPET bestond hierbij al voor een belangrijk deel uit gerecycled PET uit de West Europese afvalstromen, maar wordt nu ook betrokken uit andere continenten waaronder Azië. We zijn erg blij met de samenwerking met Guillin en het Prevented Ocean Plastic initiatief, omdat we hiermee een verdere bijdrage leveren aan het reduceren van plastic afval.”

Leo Venhuizen, Managing Director Guillin Nederland, sluit zich aan bij Steven: “Wij zijn erg blij met het feit dat ook The Greenery zich heeft aangesloten bij dit mooie project. Deze samenwerking geeft ook direct een significante bijdrage aan het reduceren van vervuiling van onze oceanen en rivieren. Guillin heeft als doelstelling voor 2021 om te voorkomen dat 830 miljoen flessen in onze oceanen en rivieren terecht gaan komen.
Voor de komende jaren werken we samen met onze ketenpartners om dit verder op te schalen. POP is een voorbeeld van het optimaliseren van circulariteit ten gunsten van de duurzaamheid en is een van de MVO-projecten van Guillin.”

Veelbelovende resultaten
Guillin en The Greenery tekenden begin dit jaar een overeenkomst voor de samenwerking met POP. Doelstelling voor 2022 is 10 miljoen plastic flessen te verwerken tot plastic schalen voor zachtfruit. Inmiddels zijn er door de samenwerking 2,7 miljoen PET-flessen uit de oceaan gered. Hiermee zijn inmiddels bijna 16 miljoen zachtfruitverpakkingen gemaakt.

Meer weten?
Lees meer informatie over The Greenery en Duurzaamheid

Bekijk de video 'Guillin en The Greenery werken samen tegen plasticvervuiling wereldzeeën'