Nieuws

The Greenery betrekt jonge telers bij toekomst

13 juni 2018

Op woensdag 13 juni zijn bij Hollander Barendrecht op initiatief van Coforta 25 jonge telers bijeengekomen om mee te denken over de toekomst van The Greenery.

The Greenery betrekt jonge telers bij toekomst

Dit om jonge ondernemers zo vroeg mogelijk bij de coöperatie en afzetorganisatie te betrekken. “De doelgroep bestaat uit jonge leden, potentiële bedrijfsopvolgers en jonge managers op bedrijven van onze leden”, zegt Inge van Es van de afdeling coöperatiezaken. “Sommige zijn zelfs nog student op de HAS Hogeschool of de universiteit.” Tijdens de bijeenkomst werd onder leiding van vice-voorzitter Theo van Noord van Coforta gesproken over de strategie, het professionaliseren van sourcing en innovatie.

Growing Together

De bijeenkomst bestond uit verschillende interactieve sessies, waar gepassioneerd en in een positieve stemming met elkaar gediscussieerd werd over het realiseren van de groeiambitie van The Greenery, risicomanagement in de keten, leveranciersmanagement en innovatie. The Greenery wil samen met haar klanten en telers groeien. De afdeling sourcing is verantwoordelijk voor de inkoop van groente, fruit en paddenstoelen. Directeur sourcing a.i. Hanne Goebel en business unit manager vollegrond Nanne van Baar daagden de jonge telers uit. “Hoe realiseren we onze groeiambitie in 2022? En wat kun jij hieraan bijdragen?” De jonge telers verwachten met samenwerking groei te realiseren. Dat kan door uitbreiding van de productie van leden en leveranciers, samenwerking met externe partijen en  participatie in andere bedrijven. Zo nam The Greenery een belang in het Britse teeltbedrijf APS Salads.

Innovatie

De innovatieafdeling van The Greenery functioneert als motor en katalysator voor de gehele organisatie. Innovatiemanager Pieter Hoogeveen en innovatieambassadeur Rick van Koppen informeerden de groep over de wijze waarop The Greenery innovatie organiseert. The Greenery wil telers helpen vernieuwing te zoeken. 'Hoe kunnen we samen optrekken?' was de centrale vraag. Onderwerpen als de nieuwste technieken als optisch keuren en vertical farming staan op de innovatieagenda van The Greenery.

“Het initiatief om vernieuwingen door te voeren op de teeltbedrijven moet echter van telers komen. We hebben jonge telers nodig die stappen durven te zetten,” aldus Pieter Hoogeveen.

Feet in the Street

Daarnaast is The Greenery continu in gesprek met telers over trends in de afzet. Tijdens de laatste workshop met jonge ondernemers begin dit jaar werd de trendy wijk De Pijp in Amsterdam bezocht en verdiepte de groep zich in de nieuwste winkelconcepten- en formules. The Greenery speelt een cruciale rol in het vertalen van de klantwens naar de telers. Door te telen wat de consument wil, ontstaat een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Zo neemt bovendien de efficiency in de keten toe, één van de doelstellingen van The Greenery.