Nieuws

Coöperatie Coforta gaat verder als Coöperatie The Greenery

24 januari 2022

Coöperatie Coforta gaat verder als Coöperatie The Greenery

Donderdag 20 januari 2022 zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coforta de leden unaniem akkoord gegaan met een nieuw besturingsmodel voor de coöperatie, het zogenaamde RvC+ model en met een naamswijziging naar Coöperatie The Greenery U.A.

Het huidige Coforta-bestuur is afgetreden en de leden van de hoofddirectie van The Greenery B.V., Steven Martina (CEO) en Arthur Swijter (CFO), vormen nu ook het bestuur van Coöperatie The Greenery U.A. De huidige Raad van Commissarissen van The Greenery gaat mee in het nieuwe model.

Een directe, transparante en slagvaardige marktbenadering

Aftredend bestuursvoorzitter Gerard Pronk spreekt van een historisch moment: “Met het aannemen van de statutenwijziging komt er een einde aan 25 jaar waarin telers zelf het bestuur vormden van de Coöperatie. Onze leden hebben de wens uitgesproken om eigenaar te zijn van het bedrijf met de toegang tot de markt en samen met gelijkgestemde telers te ondernemen. Het nieuwe besturingsmodel zorgt voor duidelijke, korte lijnen. Dit past bij de huidige tijd waarin een meer directe, transparante en slagvaardige marktbenadering gewenst is. Ik wens – namens het voormalige bestuur van de coöperatie - de hoofddirectie veel succes.”

Aftredend bestuursvoorzitter Gerard Pronk (rechts) overhandigt de voorzittershamer aan Steven Martina (links).

Samen succesvol ondernemen

Steven Martina (CEO The Greenery): "Ik ben persoonlijk extreem gesterkt door de richting die onze leden unaniem hebben gekozen om de Coöperatie en haar bedrijven de slagkracht en wendbaarheid te geven die past bij een moderne bedrijfsvoering. Arthur en ik zijn enorm gedreven om samen met de RvC, ons directieteam, al onze medewerkers en vooral voor en met onze leden op een ondernemende wijze de ambities van de huidige en toekomstige generaties waar te maken”.

Met de ineenvlechting van het bestuur van de handelsonderneming en de Coöperatie verandert ook de naam van de Coöperatie van Coforta naar Coöperatie The Greenery U.A. Dit onderstreept de nauwere samenwerking met de leden, samen succesvol ondernemen en de missie om groente en fruit op een duurzame manier bereikbaar te maken voor iedereen.