Nieuws

Benoeming voorzitter Raad van Commissarissen

18 december 2015

Benoeming voorzitter Raad van Commissarissen

Op 17 december 2015 is de heer ir. B.J. (Bas) Feijtel benoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen van The Greenery.

Bas Feijtel

De heer Feijtel (48) is agrarische econoom en sinds 2009 betrokken bij The Greenery als bestuurslid coƶperatie Coforta U.A. en als lid Raad van Commissarissen van The Greenery. Hij heeft een modern fruitteeltteelt bedrijf is het Zeeuwse Wemeldinge. Op zijn bedrijf worden vooral peren geteeld en gekoeld. De belangrijkste rassen zijn Conference en Beurre Alexander Lucas.

Daarnaast heeft Feijtel veel ervaring in bestuurlijke functies in de agrarische sector, maar ook daarbuiten. Hij is na zijn studie werkzaam geweest in de agrarische belangenbehartiging, zijn laatste functie daarin was provinciaal secretaris van de ZLTO in Zeeland. Ook heeft hij politieke ervaring als lid van Provinciale Staten van Zeeland tot maart 2015. Toezichthoudende functies heeft hij gehad bij o.a. de Rabobank en momenteel bij een woningbouwcorporatie.

Met de benoeming van Feijtel wordt er onverminderd verder gewerkt aan de gekozen strategie en het te voeren beleid. Deze is gericht op intensieve ketensamenwerking met retail partijen en kostenbeheersing.