Nieuws

RVO erkent The Greenery als producenten organisatie van groente en fruit

27 november 2023

RVO erkent The Greenery als producenten organisatie van groente en fruit

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft The Greenery erkend als producentenorganisatie van groente en fruit. Dit betekent dat The Greenery vanaf 1 januari 2024 subsidie kan aanvragen voor projecten die voldoen aan de voorwaarden en passen binnen de doelstellingen van SIG&F*.

Hiermee zet The Greenery een belangrijke stap voorwaarts in het collectief ontwikkelen van innovatieve, datagedreven en duurzame oplossingen voor de teelt van groenten en fruit door haar telers en de vermarkting van haar producten. Met deze erkenning kan The Greenery  straks, na goedkeuring van het Operationeel Plan SIG&F 2024 (OP), Europese subsidie aanvragen in het kader van de Sectorale interventie Groente & Fruit (SIG&F).

Investeren in de toekomst

De uitdagingen richting de toekomst zijn groot en vragen om de nodige investeringen. Dit in een tijd waarin de kosten voor grondstoffen, energie en personeel steeds verder toenemen. The Greenery wil de subsidie vanuit de SIG&F regeling gebruiken om de PO en haar leden te versterken om zo kansen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing, robotisering, marktontwikkeling, schaalvergroting, rasontwikkeling en gewasbescherming te benutten. Hierdoor leveren we toegevoegde waarde aan onze leden en zorgen we voor blijvende beschikbaarheid van groente en fruit.

*SIG&F is de opvolger van de subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO)