Nieuws

Sweet Sensation sluit een mooi verkoopseizoen af

3 april 2020

Half maart zijn de laatste Nederlandse Sweet Sensation peren gesorteerd en verkocht. Het hardfruitteam van The Greenery kijkt samen met de telers terug op een héél goed verlopen seizoen.

Sweet Sensation sluit een mooi verkoopseizoen af

Resultaten
Voor bijna alle maten en sorteringen van zowel Sweet Sensation als Sweet Dored zijn dit seizoen vaste verkoopprogramma’s tot stand gebracht. Dit seizoen is een middenprijs gerealiseerd van €1,17 per kg. Hiermee heeft de Sweet Sensation zich opnieuw aan het bestaande marktmechanisme onttrokken. De middenprijs voor Sweet Sensation is - blijkt ook dit jaar weer - nauwelijks seizoensafhankelijk en ligt de laatste jaren steeds ruim boven de euro, daar waar prijzen voor vrije rassen meer fluctuaties laten zien. Dit toont aan dat conceptrassen toegevoegde waarde kunnen brengen voor alle schakels in de keten, te beginnen bij de fruitteler.

Dit jaar zijn er ook meer vaste verkooplijnen voor Sweet Dored opgebouwd. De middenprijs voor Sweet Dored kwam dit jaar uit op € 0,97 per kg.

Ton van Wiggen (verkoopleider Sweet Sensation):

“We zijn blij dat het seizoen voor onze telers en onze klanten prima verlopen is. Het is gelukt om ons klantenbestand te verbreden zowel voor Sweet Sensation als voor Sweet Dored. Met een aantal klanten hebben we al afgesproken dat zij ook komend seizoen weer graag in het programma meedoen. Dat is niet alleen een goed bericht voor de telers die nu het ras telen maar ook voor telers die overwegen Sweet Sensation aan te gaan planten.“

De bokaal is dit jaar voor…
Jaarlijks ontvangt de teler met de hoogste middenprijs van het seizoen de Sweet Sensation wisselbokaal. Deze eer valt dit jaar toe aan Fruitteler Gert Huiskamp uit Welsum. Hij haalde een pack out van 80% Sweet Sensation. Fruitteler John Kuijper uit het Noord-Hollandse Wijdenes won de bokaal al eerder en behaalde op enkele tienden centen na dezelfde middenprijs als Gert Huiskamp. Hij verdient daarmee geen prijs maar een eervolle vermelding is het zeker waard.

Omdat het vanwege de coronamaatregelen nu niet mogelijk is om de jaarlijkse wisselbokaal persoonlijk te overhandigen, zal dit op een later moment gebeuren.

Verkoopseizoen Sweet Sensation organisatorisch op rolletjes

Organisatorisch op rolletjes
De Sweet Sensation peren zijn dit jaar gesorteerd en verpakt bij Van de Water Fruit in Waalwijk en bij Westende Fruitteelt in Fijnaart. Organisatorisch is dit vlekkeloos verlopen. Enerzijds omdat de peren kwalitatief héél goed uit de cellen kwamen en anderzijds omdat de gesorteerde partijen vlot de pakstations konden verlaten.

Lena Zevenbergen (voorzitter Telerswerkgroep Sweet Sensation)

“Dit jaar hebben we veel complimenten ontvangen van telers over het vlotte verloop van het seizoen, de communicatie richting de telers en de duidelijke sorteeroverzichten. Dit in combinatie met prima prijzen, de gemaakte afspraken voor komend verkoopseizoen en de inzet om de pack-out verder te verbeteren, maakt dat we als telers met veel vertrouwen samen met The Greenery de toekomst in gaan.”

TV Commercial Sweet Sensation

Marketing
Dit afgelopen seizoen is de Sweet Sensation wederom volop ondersteund met een mix van marketingactiviteiten. Het begon met een nieuwe in het oogspringende, 100% recyclebare verpakking. Daarnaast werden er instore proeverijen georganiseerd bij Nederlandse en Duitse retailers en werden er advertenties geplaatst in de retailmagazines. Online via social media en met behulp van influencers was er ook volop aandacht voor de Sweet Sensation, waar de peer bij ruim 11 miljoen consumenten gepromoot werd als “Your Best Fruit Friend”. In januari werd de verkoop ondersteund met een billboarding campagne op TV. Al met al zijn enorm veel consumenten bereikt wat bijgedragen heeft aan de bekendheid van de peer.

Vanwege toenemende vraag is The Greenery op zoek naar Sweet Sensation telers

Bomen beschikbaar
Omdat de vraag naar Sweet Sensation groeit is The Greenery op zoek naar telers die het ras nog dit voorjaar, of in de komende jaren aan willen aanplanten.

Ton van Wiggen
“We weten nu al dat een aantal telers die het ras nu al telen, plannen hebben voor uitbreiding maar er is zeker ruimte voor nieuwe telers.”

Telers die interesse hebben in bomen kunnen zich melden bij Marc Schoenmakers via newsensations@thegreenery.com.