Nieuws

The Greenery ontvangt imkers en telers

19 maart 2018

Zaterdag 17 maart jl. was de Nederlandse Bestuivingscommissie te gast bij The Greenery voor een studiedag.

The Greenery ontvangt imkers en telers

Tijdens een dagvullend programma werden inzichten en kennis gedeeld over de inzet van natuurlijke bestuivers.

De Nederlandse Bestuivingscommissie zet zich in voor het opleiden van vakbekwame bestuivingsimkers. Daarnaast bevordert de commissie het delen van inzichten en kennis over bestuiving bij zowel imker als teler.

Tijdens studiedag van 17 maart waren diverse presentaties/lezingen over de inzet van natuurlijke bestuivers bij de teelt van frambozen en aardbeien, het foerageergedrag van honingbijen en de aandachtpunten bij de ontwikkeling van nieuwe gewassen. Klaas de Jager, agronomist bij The Greenery, informeerde de aanwezigen imkers en telers over de verschillende teelten van zachtfruit en steenfruit in relatie tot bestuiving.

Tussen de lezingen door was er tijd voor netwerken en de inwendige mens werd goed verzorgd.

De organisatie kijkt terug op een zeer leerzame dag. Rob van der Weele, productmanager Zachtfruit bij The Greenery:

“De combinatie van imkers en telers bij elkaar brengen kan alleen maar goed zijn voor de sector en we zien dan ook uit naar een goede samenwerking met deze bestuivingscommissie.”

Voor meer informatie kunt u terecht op www.nederlandsebestuivingscommissie.nl.