Onze telers zijn onze bron. Zij vormen de kern van wie we zijn en wat we kunnen doen. We delen dan ook dezelfde passie voor mooie, natuurlijke en gezonde producten. Het succes van onze telers is het succes van The Greenery, daarom helpen en ondersteunen we ze om marktgericht, innovatief en duurzaam te telen en ondernemen. Bijvoorbeeld door onze kennis over duurzame teelt, verpakking, voedselveiligheid, logistiek en marketing te delen.

Samen sterker

Behalve het delen van kennis is de samenwerking tussen The Greenery en de telers ook goed voor een gezonder en zekerder ondernemingsklimaat voor telers. Het collectief van telers biedt vele samenwerkingskansen en een betrouwbaar (internationaal) afzetkanaal. Uiteindelijk leidt deze intensieve samenwerking boven alles voor een korte, betrouwbare keten waar zowel teler als retailer van profiteert.

Toegevoegde waarde van telers

Ketensamenwerking: gezond, marktgericht en duurzaam ondernemen
Productontwikkeling: teeltinnovatie en afzetoptimalisatie vanuit de bron
Collectief: samen sterk vanuit individuele kracht

Meer weten of aansluiten als teler?

Joost Rouwhorst

Joost Rouwhorst

Coöperatiezaken
+31 180 655 065
+31 650 214 722
The Greenery Growers