Aktuelles

The Greenery ernennt Steven Martina zum CEO

23 Februar 2016

The Greenery ernennt Steven Martina zum CEO

De Raad van Commissarissen van The Greenery B.V. heeft Steven Martina per direct benoemd als CEO van The Greenery. Hij volgt Ton Wortel op die in 2015 vertrok als gevolg van een verschil van inzicht over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het beleid. CFO Philip Limvers, die de functie van CEO waarnam, blijft lid van de Hoofddirectie.

Steven Martina

Steven Martina (39) heeft de afgelopen 12 jaar carrière gemaakt bij The Greenery in verschillende managementfuncties. Voor zijn benoeming tot CEO was hij Directeur Retail en Trade. In deze functie was hij verantwoordelijk voor commercie, marketing, e-commerce en de samenwerking met retailpartners. Hij is de architect en implementatiemanager van het succesvolle commerciële herstructureringsprogramma van The Greenery in de afgelopen twee jaar. Martina's academische achtergrond omvat naast een bedrijfskundige (drs.) en een juridische (mr.) opleiding ook een executive MBA.

Voortbouwen op ingezette strategie
Het managementteam bouwt, onder leiding van Steven Martina, gedreven voort op de ingezette koers van The Greenery. Deze richt zich op kostprijsleiderschap en ketensamenwerking met retailpartners. The Greenery zet in op duurzame en intensieve samenwerking met telers. Door directe levering vanaf de bron verzekert The Greenery haar klanten van maximaal verse en gezonde producten. De missie van The Greenery is door voortdurende innovatie en efficiency groente en fruit waardevoller te maken.

De doorgevoerde reorganisatie en herstructurering hebben geleid tot een forse reductie van overhead- en ketenkosten. Hierdoor laten de operationele resultaten een duidelijke verbetering zien. De cijfers over 2015 zullen in het tweede kwartaal bekend worden gemaakt.